Kuru Buz Temizlik Sistemi Nasıl Çalışıyor?


Kuru buz temizlik nedir?


Kuru buz temizlik, karbondioksit(CO2) gazından elde edilen kuru buz tanecikleri(-79,5 °C), kompresörden gelen yüksek basınçlı hava yardımı ve operatörün kullandığı kuru buz temizlik makinesiyle kirli yüzeye püskürtme işlemidir. Basınçlı hava akışında hızlandırılmış bir ortam kullanarak yüzeyleri hazırlaması ve temizlemesi nedeniyle kum, boncuk ve soda kumlamaya benzer. Parçacıklar, alt tabakadaki yüzeye hasar vermeden kir ve kirletici maddeleri temizler aynı zamanda hemen süblimleşir(buharlaşır).


Bu işlem nasıl temizlik yapıyor?


  • Pellet kinetik enerji

  • Termal şok etkisi

  • Termal kinetik etki


Pellet kinetik enerji


Kuru buz nozulda sıkıştırılmış havayla süpersonik hıza çıkartılır. Kuru buz, çıkartılması gereken tabakayla çarpıştığında kinetik etki yaratır. Bu etki temizlenen tabaka ortam sıcaklığı ve altındayken temizlik sürecine en çok etki eden faktördür.


Yüksek etki hızları ya da düz etki açıları ile bile katı CO2 pelletinin kinetik etkisi diğer yöntemlere göre minimal kalır (kumtaşı, kum, PMB). Bunun sebebi katı bir CO2 pelletinin sertliğinin (Moh Sertlik Skalasında 1,5 – 2), diğer temizlik maddelerine göre daha az yoğun ve sertlikte olmasıdır.


Ayrıca kuru buz pelleti etki sırasında neredeyse anında süblimleşerek havaya karışır. Çok az kinetik enerji kirli yüzeye aktarılır. Bu yüzden kuru buz temizlik aşındırıcı olmayan bir temizlik yöntemi olarak kabul edilir.


Termal şok etkisi


Kuru buzun sıcaklığı (-109°F / -78,9°C), kirleticinin gevrekleşmesine ve büzülmesine neden olan termodinamik şoka neden olur. Ortaya çıkan mikro çatlama, yüzey ile kirletici arasındaki bağın kopmasına yardımcı olur.

Darbe üzerine kuru buzun anlık süblimasyonu (katıdan gaza faz değişimi), yüzeydeki kirlerin çok ince üst tabakasından maksimum ısıyı emer. Süblimasyonun gizli ısısı nedeniyle maksimum ısı emilir.


Kaplamanın üst tabakasından kuru buza çok hızlı ısı transferi, kirletici madde içindeki ardışık mikro tabakalar arasında son derece büyük bir sıcaklık farkı yaratır. Bu keskin termal Gradyan, mikro katmanlar arasında lokalize yüksek kesme gerilmeleri üretir. Üretilen kesme gerilmeleri, kirleticinin termal iletkenliğine ve termal genleşme / büzülme katsayısına ve altta yatan alt tabakanın termal kütlesine de bağlıdır. Çok kısa bir süre boyunca üretilen yüksek kesme, tabakalar arasında hızlı mikro çatlamaya neden olur ve bu da kirletici madde ile yüzey arasındaki bağın bozulmasına neden olur.


Termal kinetik etki


Çarpma anında yüzeyle pellet arasındaki ısı transferi ve enerji dağılımı pelletin süblimleşmesi ve anında genişlemesine, doğal olan gaz haline dönmesine yol açar. Bu katıdan gaza değişim aşamasında kuru buzun hacmi birkaç milisaniyede 800 katına çıkarak kiri yüzeyden çıkarır. Bu da etki anında bir “mikro-patlama” oluşturur.


“Mikro-patlama” zaten termal olarak hassas kirletici maddeyi yüzeyden ayırmamıza yardımcı olur. Bunun sebebi kuru buz pelleti sekme enerjisi olmadığından dolayı ağırlığını yüzeye dağıtmasıdır. Termal olarak hassas kirletici madde ile yüzey arasında dışarıya doğru genişleyen CO2 etkili bir basınçlı alan oluşturacaktır. Bu da verimli bir kaldırma kuvveti oluşturarak kirletici maddeyi yüzeyden ayırır.


Kuru buz temizlik hakkında daha fazla sorunuz mu var? Temizlik Kılavuzumuzu indirin


Kuru Buz Temizlik Kilavuzu
.pdf
Download PDF • 2.49MB