İLAÇ ENDÜSTRİSİ TEMİZLİĞİ

KURU BUZ TEMİZLİK UYGULAMALARI:

İlaç Endüstrisi

Farmasötik Tablet Kaplama Ekipmanı XL Cota 750 Temizliği

Durum Analizi

Dünya ilaç sektörünün önde gelen firmasına ait,  Farmasötik Tablet Kaplama Ekipmanı XL Cota 750 nin draje kaplama işlemi yaptıktan sonra içindeki hareketli tamburun gözeneklerinin dolması ve tıkanması sonucu sonraki  üretim çalışmalarını yerine getirememesi. Ayrıca tamburun içindeki kanatların da yüzeylerinin kirliliğene çözüm aranmasıdır.

Temizliğin üretim alanı içinde,  yerinde yapılacak olması kumlama, su jeti ve sıvı kimyasalları gibi olan temizlik yöntemlerinin çözüm üretmeyeceği sonucuna varılmıştır. Makine içindeki dönen tambur sağlık hijyenine uygun paslanmaz malzemeden üretilmiş olması bir diğer temizlik yöntemi olan manuel kazıma ile zarar görme riskine karşılık çözüm seçeneği olmamıştır.

Bu temizliğin insan sağlığı için üretim yapan bir makine olması, temizliği daha hassas ve daha önemli kılmaktadır. Kullanılacak olan temizlik yönteminin uluslararası uygunluğunun olması ilaç şirketinin kuru buz temizlik yöntemini tercih etmesine sebep olmuştur.

Temizlik Sonucu

Kuru buz temizlik yöntemi, temizlik süresi boyunca çok hassas hijyen koşullarını koruyarak temizlik yapmıştır. İkincil atıkların olmaması üretim alanının temiz kalmasını sağlayarak hijyen koşullarını korumuştur. Aynı zamanda temizlik yapılan yüzeylerin kontamine olmasını sağlamıştır.

Temizlik sonucu işletme ihtiyaçlarını karşılamış temizlik sonrası ekstra temizlik yapılmasına gerek kalmam​ası ilave zaman kaybını önlemiştir. Hassas ve pahalı olan bu makinenin temizlik yapılırken zarar görmemesi aşınmaması kuru buz temizliği daha değerli kılmıştır. 

Kuru buzla temizlik, işletme hijyen kurallarına ve  çevreye karşı sorumlu bir temizlik yapmıştır. Kimyasal temizleme işlemi yapılmadığı için ikincil atık oluşmamış ve bertarfına da gerek kalmamıştır. Kumlama vb. gibi yöntemler kullanılmadığı için, temizlik alanında ilave güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulmamış, ön hazırlığa gerek kalmamıştır. 

 

Kuru buz temizlik Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) onay verdiği bir temizlik yöntemidir. Kuru buz temizlik sektörü sağlık ve ilaç sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren ve çözüm üreten bir sistemdir.

Detaylı bilgi için, bizleri arayabilirsiniz veya mail gönderebilirsiniz