PETROL ÜRÜNLERİ TEMİZLİĞİ

KURU BUZ TEMİZLİK UYGULAMALARI:

Petrol Ürünleri Temizliği

Kuru buz temizlik yöntemi ile tanker vagonlarının temizliğinin yapılması

Durum Analizi

Petrol ürünlerini taşıyan tanker vagonlarının demiryolları yönetmeliğine uygun şekilde taşınması için ağır petrol ürünlerini taşıyan vagonlarının temizlenmesi gerekiyordu.

Şirkete ait 149 vagonun yıllar içinde birikmiş olan  kirliliği temizleyecek bir çözüm bulması gerekiyordu.  Diğer önemli ayrıntı ise bulunacak çözümün çevreye  zarar vermemesi ve çevre yönetmeliğine uygun bir çözüm olması gerekiyordu.

Ayrıca bu temizliğin rafineri sahasında yapılması gerektiği için temizleme çözümünün  yangınla alakalı risk oluşturmaması  gerekiyordu, bu koşullarda kimyasal temizleyiciler ve diğer temizleme yöntemleri devre dışı kalmıştı.

Temizlik Sonucu

Kuru buz temizlik yöntemi, temizlik süresi boyunca yangın tehlikesini azaltırken aynı zamanda kimyasal kullanımını ortadan kaldırmış, temizlik maliyetlerini azaltmış hızlıca vagonları tekrar çalışır hale gelmesini sağlamıştır.

Derinlemesine temizlik işlemi yapan kuru buz, bakım ekibi için vagonların bakımını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Ana temizlik verimli bir şekilde  yapıldığı için bakım ekibi  diğer  işlerini kısa sürede ve daha verimli bir şekilde yaptılar.

Kuru buzla temizlik  çevreye karşı sorumlu bir temizlik yapmıştır. Kimyasal temizleme işlemi yapılmadığı için ikincil atık  bertarafına gerek kalmamıştır. Çevre Koruma Ajansı (EPA), kuyu sahalarını yakından izlediği için kuru buz temizlik  Çevre Koruma Ajansının (EPA) onay verdiği bir temizlik yöntemidir.